OLEMME

PALVELUMUOTOILUN

DESIGNTOIMISTO

#PALVELUPOLKUJA

#OULU

TOIMINTAAMME

OHJAAVAT

ASIAKASYMMÄRRYS,

EMPATIA

JA

DESIGN THINKING

ETSITKÖ PALVELUMUOTOILIJAA?

Palvelupolkuja on palvelumuotoilun, tuotteistamisen ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Tehtävämme on auttaa organisaatiotasi ymmärtämään asiakkaita paremmin, kehittämään ja tuotteistamaan palveluita asiakaslähtöisesti, unohtamatta empatiaa. Meiltä löydät palvelumuotoilun konsultaatiot, koulutukset, työpajat ja projektit saman katon alta.

Tarjouspyyntölomake

TUTKIMUSTEN MUKAAN..

“96% TYYTYMÄTTÖMISTÄ ASIAKKAISTA EI ANNA PALAUTETTA”.

(1st Financial Training services)

“70% OSTOKOKEMUKSESTA TULEE SIITÄ, KUINKA ASIAKAS KOKEE TULLEENSA KOHDELLUKSI”.

(McKinsey)

“91% TYYTYMÄTTÖMISTÄ ASIAKKAISTA EI KÄYTÄ PALVELUA UUDELLEEN”.

(1st Financial Training services)

“75% KULUTTAJISTA ODOTTAA YHDENMUKAISTA KOKEMUSTA ASIOINTITAVASTA RIIPPUMATTA”.

(Salesforce)

MITÄ PALVELUMUOTOILU ON?

Palvelumuotoilu on palvelujen ja asiakaskokemuksen systemaattista kehittämistä muotoilusta tutuilla menetelmillä.

Palvelumuotoiluajattelun tavoitteena on ymmärtää ihmisiä, heidän elämäänsä/tarpeitaan paremmin, havaita uudenlaisia mahdollisuuksia, suunnitella toimivia palveluja ja toteuttaa tehdyt suunnitelmat.

Mahdollisina sovellusalueina esimerkiksi; yritykset/organisaatiot (myynti, markkinointi, HR, johtaminen), asiakaspalvelu (digi ja perinteiset palvelut, asiakaskohtaamiset, palvelupolut) tai erilaiset hankkeet, joissa halutaan osallistaa loppukäyttäjät mukaan suunnitteluun.

Palvelumuotoilun avulla voidaan tehostaa prosesseja, kehittää työntekijäkokemusta ja löytää uusia toimintatapoja.

”Oma tavoite konkretisoitui koulutuksessa”

”Hyvä meininki, älyttömän iso prosessi lähti liikkeelle.”

”Avoimin mielin tulin, tyytyväisin lähdin…”

”Mukavasti hieman erilainen kuin aiemmin osallistumani yksi pamu-päivä.”

ETSITKÖ KOULUTTAJAA?

Varsinaisten palvelumuotoiluprojektien ohella tarjoamme koulutuspalveluita, jotka ovat hyvänä apuna käynnistettäessä yrityksen sisäisiä palvelumuotoiluprojekteja, asiakaslähtöisen ajattelun sisäistämisessä tai tutustumisessa palvelumuotoiluun. Järjestämme koulutuksia aina verkossa pidettävistä miniluennoista useamman päivän workshoppeihin ympäri Suomea. Löydät meiltä kansainvälisen palvelumuotoilija verkoston akkreditoiman palvelumuotoilukouluttajan.

ASIAKKAITAMME

VOIMMEKO AUTTAA?

Ota meidät mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme auttaa määrittämään projektiin sopivat mittarit, työkalut ja tavoitteet, sekä prosessin. Projektin lopputuloksena voi olla esimerkiksi konseptisuunnitelma, jonka pohjalta voidaan kehitysideoita viedä hallitusti käytäntöön.

Tutustu tiimimme

KYSY LISÄÄ!

info@palvelupolkuja.fi