OLEMME

PALVELUMUOTOILUN

DESIGNTOIMISTO

#PALVELUPOLKUJA

#OULU

TOIMINTAAMME

OHJAAVAT

ASIAKASYMMÄRRYS,

EMPATIA

JA

DESIGN THINKING

KETTERÄ PALVELUMUOTOILUKUMPPANI

Palvelupolkuja on palvelumuotoilun, tuotteistamisen ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Tehtävämme on auttaa organisaatiotasi ymmärtämään asiakkaita paremmin, kehittämään ja tuotteistamaan palveluita asiakaslähtöisesti, unohtamatta empatiaa. Meiltä löydät palvelumuotoilun konsultaatiot, koulutukset, työpajat ja projektit saman katon alta.

PALVELUMME:

Tarjouspyyntölomake

TUTKIMUSTEN MUKAAN..

“96% TYYTYMÄTTÖMISTÄ ASIAKKAISTA EI ANNA PALAUTETTA”.

(1st Financial Training services)

“70% OSTOKOKEMUKSESTA TULEE SIITÄ, KUINKA ASIAKAS KOKEE TULLEENSA KOHDELLUKSI”.

(McKinsey)

“91% TYYTYMÄTTÖMISTÄ ASIAKKAISTA EI KÄYTÄ PALVELUA UUDELLEEN”.

(1st Financial Training services)

“75% KULUTTAJISTA ODOTTAA YHDENMUKAISTA KOKEMUSTA ASIOINTITAVASTA RIIPPUMATTA”.

(Salesforce)

MITÄ PALVELUMUOTOILU ON?

Palvelumuotoilu on palvelujen ja asiakaskokemuksen systemaattista kehittämistä muotoilusta tutuilla menetelmillä.

Palvelumuotoiluajattelun tavoitteena on ymmärtää ihmisiä, heidän elämäänsä/tarpeitaan paremmin, havaita uudenlaisia mahdollisuuksia, suunnitella toimivia palveluja ja toteuttaa tehdyt suunnitelmat.

Mahdollisina sovellusalueina esimerkiksi; yritykset/organisaatiot (myynti, markkinointi, HR, johtaminen), asiakaspalvelu (digi ja perinteiset palvelut, asiakaskohtaamiset, palvelupolut) tai erilaiset hankkeet, joissa halutaan osallistaa loppukäyttäjät mukaan suunnitteluun.

Palvelumuotoilun avulla voidaan tehostaa prosesseja, kehittää työntekijäkokemusta ja löytää uusia toimintatapoja.

PALVELUMUOTOILUN HYÖTYJÄ:

Toimiva asiakaskokemus on suunnattu oikeille ihmisille, oikeisiin tarpeisiin, ja saa asiakkaan suosittelemaan palvelua myös muille. Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää myös uusien palveluiden kehittämisessä, lanseeraamisessa ja asiakkaiden tarpeiden ennakoimisessa.

On tärkeää varmistaa palvelun tasalaatuisuus, aito asiakaslähtöisyys, sekä ymmärtää niin asiakkaan tarpeita, toiveita kuin tämän tapoja toimia. Asiakkaan on helpompi tunnistaa yritys tai organisaatio, kun esimerkiksi brändielementit näkyvät kaikessa yrityksen tai organisaation tekemisessä. Palvelumuotoilun avulla pystytään myös yhdistämään niin digitaalinen kuin fyysinenkin palvelu, ja rakentaa näistä toimiva kokonaisuus.

Hyödynnettäessä palvelun kehittämisessä sekä palvelumuotoilua, konseptointia että asiakaslähtöistä tuotteistamista, voidaan palvelusta muodostaa kokonaisvaltainen konsepti. Palvelumuotoilu tarjoaa tähän tarkoitukseen erilaisia menetelmiä ja työkaluja luovaan ajatteluun, ideointiin ja innovointiin.

Osaava palvelumuotoilija huomioi aina myös (liike)toiminnan tarpeet, sekä osallistaa työntekijät ja sidosryhmät mukaan kehittämiseen. Hyödyntämällä palvelumuotoilua pystytään tehostamaan yrityksen toimintaa, löytämään ideoita, kehittämään uusia liiketoimintamalleja ja sitouttamaan sidosryhmiä.

Palvelumuotoilun avulla asiakaskeskeinen ajattelutapa tulee osaksi yrityksen tai organisaation toimintaa, ja esimerkiksi yhteistyö eri osastojen tai sidosryhmien välillä helpottuu, sillä palvelumuotoilu osallistaa laajan joukon erilaisia ihmisiä kehittämään yhdessä.

TOIMIALAT

Palvelemme kaikkia toimialoja. Tiimillämme on monipuolista osaamista, niin koulutuksen kuin kokemuksen kautta. Erikoisosaamista meillä on seuraavilla toimialoilla:

  • Matkailu ja liikkuminen

  • Terveys ja hyvinvointi

  • Kirjasto ja informaatio

  • Liiketoiminta ja viestintä

  • Tietotekniikka ja digitalisaatio

ETSITKÖ KOULUTTAJAA?

Varsinaisten palvelumuotoiluprojektien ohella tarjoamme koulutuspalveluita, jotka ovat hyvänä apuna käynnistettäessä yrityksen sisäisiä palvelumuotoiluprojekteja, asiakaslähtöisen ajattelun sisäistämisessä tai tutustumisessa palvelumuotoiluun. Järjestämme koulutuksia aina verkossa pidettävistä miniluennoista useamman päivän workshoppeihin ympäri Suomea. Löydät meiltä käytännönkokemusta omaavan, kansainvälisen palvelumuotoilija verkoston akkreditoiman palvelumuotoilukouluttajan.

KOULUTUKSET/LUENNOT:

27.02.2019 Design Thinking, luova ajattelu ja yhteiskehittäminen -luento (Oulu)
30.03.2019 Empathy -lecture, Global Service Jam 2019 (Oulu)
17.09.2019 Service Design and Innovation -lecture (Oulu)
04.10.2019 Palvelumuotoilun asiantuntijaluento ja osallistava työpaja (Oulu)
19.11.2019 Palvelumuotoilu nuorten harrasteliikunnan kehittämisessä -alustus ja työpaja (Raahe)
03.12.2019 Service Design and Innovation -lecture (Oulu)
29.01.2020 Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen (Kuusamo)
03.03.2020 Palvelumuotoilu Sote-alalla (Seinäjoki)

”Oma tavoite konkretisoitui koulutuksessa”

”Hyvä meininki, älyttömän iso prosessi lähti liikkeelle.”

”Avoimin mielin tulin, tyytyväisin lähdin…”

”Mukavasti hieman erilainen kuin aiemmin osallistumani yksi pamu-päivä.”

ASIAKKAITAMME

KYSY LISÄÄ!

info@palvelupolkuja.fi