KETTERÄ PALVELUMUOTOILUKUMPPANI

Palvelupolkuja on palvelumuotoilun, tuotteistamisen ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Tehtävämme on auttaa organisaatiotasi ymmärtämään asiakkaita paremmin, kehittämään ja tuotteistamaan palveluita asiakaslähtöisesti, unohtamatta empatiaa. Meiltä löydät palvelumuotoilun konsultaatiot, koulutukset, työpajat ja projektit saman katon alta.

PALVELUMME:

PALVELUMUOTOILUN HYÖTY?

Asiakkaat odottavat, että palvelu vastaa heidän tarpeisiiinsa ja vieläpä mahdollisimman mutkattomasti. Asiakkaan kokemusta ja mahdollisia ongelmakohtia on liki mahdoton ymmärtää ottamatta asiakkaita aidosti kehitystyön keskiöön, sekä osallistamatta heitä mukaan kehitystyössä.

Palvelumuotoilu tarjoaa menetelmät asiakkaiden odotuksien selvittämiseen ja mahdollistaa kehityksen kohdentamisen asioihin, joilla on asiakkaan kannalta merkitystä. Tämä tapahtuu muodostamalla hyvän käsityksen asiakkaista tarpeista, ns. asiakasymmärryksen.

Tavoitteena on tuottaa asiakkaille paremmin kohdennettuja palveluita, pohjautuen tutkittuun dataan ja asiakasymmärrykseen.

KUINKA PÄÄSEMME ALKUUN?

Räätälöimme palvelumuotoiluprojektit aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Palvelumuotoilunasiantuntijalla on työkalupakkissaan satoja erilaisia muotoilunmenetelmiä ja työkaluja, joista valitaan kulloiseenkin tarpeeseen sopivat.

Ymmärämme, että palvelumuotoilun ostamiseen liittyy paljon odotuksia ja muotoilun ostaminen saattaa tuntua alkuun haastavalta. Tästä johtuen olemmekin pyrkineet tekemään projektissa alkuun pääsemisen mahdollisimman helpoksi, laitat meille vain sähköpostia osoitteeseen info@palvelupolkuja.fi. Tämän jälkeen:

  • TUTUSTUMME: Tarpeeseen sekä palveluun yhteisessä (etä)palvelumuotoilukonsultaatiossa (1h/ilmainen)

  • VALMISTELEMME: Alustavan projektisuunnitelman, aikataulutuksen ja ehdotuksen menetelmistä.

  • SOVIMME: Projektista, aikatauluista, välietapeista ja raportoinnista.

  •  …ja voimme aloittaa työt!

ASIAKKAITAMME

PYYDÄ TARJOUS!

info@palvelupolkuja.fi