Tämä on Puistoalueen matkailullinen konsepti -blogisarjan toinen osa. Ensimmäisessä osassa tutustuimme Hupisaarten puistoalueeseen ja keräsimme ymmärrystä puistoalueen käyttäjistä ja sidosryhmistä hyödyntäen palvelumuotoilun tuplatimantti -mallia.

Tässä blogisarjamme jälkimmäisessä osassa käymme läpi konseptin kehittämisen vaiheita, tuloksia sekä mahdollisuuksia puistoalueen jatkokehittämiselle.

Asiakasymmärryksestä kehittämiseen

Edellisissä konseptointi vaiheissa olimme keränneet puistoalueelta ja käyttäjiltä kattavasti pohjatietoa ja ymmärrystä, muun muassa haastattelujen ja havainnointien avulla. Näiden pohjalta muodostimme puistoalueen kävijöistä käyttäjäpersoonat, joiden avulla toimme käyttäjien ”persoonat” mukaan kehittämiseen ja ideointiin. Kaiken kaikkiaan erilaisia käyttäjäpersoonia muodostettiin kuudelle erilaiselle käyttäjäryhmälle.

Hupisaarten konseptointi: kehitä ja toimita

Hupisaarten matkailullisen konseptin taustalla käytettiin palvelumuotoilun tuplatimanttimallia: Tutki -Määritä ja ymmärrä- Kehitä -Toimita

Kehitä -vaiheessa ideoimme palvelumuotoiluprosessin edellisissä vaiheissa kerätyn ymmärryksen kautta ratkaisua, pohjautuen sekä asiakkaiden että palveluntarjoajan toiveisiin ja tavoitteisiin. Tässä vaiheessa tärkeintä oli saada aikaan mahdollisimman paljon erilaisia ideoita kehittämiselle, eli määrä korvaa laadun. Ideoinnilla tulee olla kuitenkin selkeä tavoite, eli kaikkia ideoita ei kuitenkaan kannata lähteä viemään eteenpäin, vaan ne analysoidaan ja valitaan jatkokehitettävät. Palvelumuotoiluprosessissa ideoita saadaan koko prosessin ajan, mutta Kehitä -vaiheessa keskitytään erityisesti näiden ideoiden kehittämiseen, arvottamiseen ja prototyyppaukseen.

Kehitä -vaiheessa hyödynsimme erilaisia ideointimenetelmiä, yhteiskehittämistä ja palvelun mallintamista. Ideointia ja kehittämistä tehtiin myös yhdessä alueen toimijoiden kanssa työpajaillen. Ideoinnin lisäksi lähdimme sanoittamaan ideoita konkreettiseen muotoon ja tekemään prototyyppiä testaten sitä alueen toimijoiden kanssa.

Toimita -vaiheessa saadut ideat jatkojalostettiin käytäntöön. Tavoitteena oli siis tarkentaa Kehitä-vaiheessa alustavasti mallinnettuja ideoita ja jalkauttaa ne osaksi palvelun tarjoajan toimintaa visualisoimalla sekä konkretisoimalla. Tässä projektissa Toimita -vaiheen tuotoksina muodostettiin:

  • konseptisuunnitelma
  • ideoita markkinointiin -kokonaisuus, sisältäen markkinointisuunnitelman

Konseptoinnin aikana esille nousi se, että Hupisaaret alueena on laaja ja sen alueella on useita palveluntarjoajia, mutta puistonkävijälle se näyttäytyy yhtenä kokonaisuutena. Tätä kokonaisuutta lähdettiin konkretisoimaan palvel