Tietoa Raisa Maijala

Raisa Maijala (Palvelumuotoilija/CEO) on asiakaslähtöisten palveluiden sanansaattaja, joka pyrkii tuomaan esille niin palvelumuotoilun teoreettista puolta kuin myös käytännön sovelluksia. Raisa kannustaa muodostamaan selkeän käsityksen asiakkaan odotuksista ja muotoilemaan palvelut pitäen asiakasymmärryksen palveluiden keskiössä.