Edunvalvontavaltuutus ja tulevaisuuteen varautuminen

Hei sinä työikäinen!

Osana palveluiden kehittämisprojektia asiakkaallemme selvitämme tarvetta verkkovalmennukselle, jolla voisi tehdä helposti edunvalvontavaltuutuksen verkkovalmennuksena, itselle sopivana ajankohtana. Tutustu kyselylomakkeeseen ja vastaa kaikkiin kysymyksiin, vastaaminen vie arviolta n. 5-10 minuuttia. Kun olet vastannut koko kyselyyn, lähetä vastaukset eteenpäin painamalla kyselyn lopussa olevaa Lähetä-painiketta.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Taustatietoja