OLEMME

PALVELUMUOTOILUN

DESIGNTOIMISTO

#PALVELUPOLKUJA

#OULU

TOIMINTAAMME

OHJAAVAT

ASIAKASYMMÄRRYS,

EMPATIA

JA

DESIGN THINKING

PALVELUMUOTOILU

ON

MEILLÄ

GEENEISSÄ!

PUHU ASIAKASTA!

ASIAKASYMMÄRRYS

Asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen voi olla vaikeaa, mutta vielä vaikeampaa on yhdistää tuo ymmärrys ja palvelukokemus liiketoimintaan. Palvelumuotoilun avulla voidaan muodostaa kuva asiakkaiden palvelupoluista, havaita uudenlaisia mahdollisuuksia ja suunnitella toimivia palveluja käytännönläheisesti.

Suunnitteluprosessissa tyypillisesti osallistetaan myös henkilöstö mukaan ideoimaan, esimerkiksi erilaisten työpajojen kautta. Palvelumuotoilulle on ominaista yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen.

MUOTOILEMALLA PARHAAT PALVELUT

PALVELUIDEN KEHITYS JA KONSEPTOINTI:

  • ASIAKASYMMÄRRYS
  • KONSEPTOINTI

  • PALVELUPOLUT

  • TUOTTEISTAMINEN

  • CO-DESIGN

Palvelumuotoiluprojektissa me teemme aineettomasta palvelusta näkyvän; puramme palvelun osiin, havainnollistamme palvelun visualisoimalla sen, työstämme kehitysideoita ja testaamme palvelun toimivuutta hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä ja työtapoja.

Projektin lopputuloksena saat sekä tyytyväisempiä että sitoutuneempia asiakkaita, uusia ideoita, enemmän irti olemassa olevista palveluista sekä buustausta yrityksesi palvelutuotantoon.

OLEMME TUKENASI KUN LANSEERAAT UUTTA TAI KEHITÄT VANHAA

PALVELUIDEN KUNTOTARKASTUS JA TESTAUS:

  • PALVELUTARKASTUS

  • DIGITARKASTUS

  • TÄYSTARKASTUS

Hyvin suunnittelut palvelut, jotka tukevat (liike)toimintaan ja brändiä, ovat sekä selkeä toiminnallinen etu että mahdollisuus erottua kilpailijoista.

Palvelupolkujen kuntotarkastuksessa testaamme palveluasi asiakkaan silmin ja kartoitamme kehitysmahdollisuuksia. Työkaluina käytämme niin palvelumuotoilun kuin muotoiluajattelun menetelmiä, ja tarkastusten tuloksena saat raportin tarkastuksen tuloksista.

KARTOITA PALVELUSI NYKYTILA

FASILITOINNIT, TYÖPAJAT, KOULUTUKSET JA KONSULTOINTI

Teemoihin sidottujen työpajojen avulla voidaan osallistaa eri sidosryhmät mukaan kehittämiseen. Toteutamme myös erilaisia palvelumuotoilu- ja innovointikoulutuksia, yrityksien ja yhteisöjen tarpeisiin.

YHTEISSUUNNITTELULLA PAREMPIA TULOKSIA

KYSY LISÄÄ!

info@palvelupolkuja.fi