Design Thinking – sanoja ja tekoja

Pelkkää ajatteluako?

Design Thinking? Kuulostaa hyvälle, mutta saadaanko pelkällä ajattelulla mitään konkreettista aikaan? Tähän kysymykseen olen törmännyt kahvipöytäkeskusteluissa useamman kerran. Olenkin jäänyt miettimään, josko Design Thinking ymmärretään liian abstraktiksi ja jäävätkö sen tarjoamat mahdollisuudet ”hienon” termin varjoon? Design Thinking on monille tuttu, ainakin idean tasolla, ja rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös tässä tapauksessa. Design Thinking -termin lisäksi käytetään suomenkielisiä vastineita suunnitteluajattelu ja muotoiluajattelu.

Mitä Design Thinking sitten käytännössä tarkoittaa?

Yksinkertaisimmillaan Design Thinking on hankalien ongelmien (engl. wicked problems) ratkaisemista muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Tarkemman määritelmän tarjoaa tässä Muotoilufoorumi;

”Muotoiluajattelu on muotoilutoiminnan lisäksi yrityksen kykyä toimia luovasti ja proaktiivisesti, sopeuttaa toimintaa muutokseen ja antaa työkaluja muutosjohtamiseen. Muotoiluajattelu on osa yrityksen tai organisaation kyvykkyyttä tuottaa uutta sisältöä, kehittää liiketoimintaa ennakoiden ja prototypoiden sekä tehdä kehitystyötä yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Muotoiluajattelu mahdollistaa ratkaisukeskeistä toimintaa, jossa hyödynnetään monialaista asiantuntijuutta luovien, visuaalisten, toiminnallisten ja konkretisoivien menetelmien avulla. Muotoiluajattelu ja muotoilun menetelmät mahdollistavat uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisen koko henkilöstön näkökulmasta, ei vain muotoilukoulutuksen saajien näkökulmasta. Muotoiluajattelun tavoitteena on skaalata ja tuottaa paljon innovaatioita.”

Lähde: Satu Miettinen (2014). Nyt on muotoiluajattelun aika. Muotoiluajattelu: Teknologiateollisuus ry. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy, 11.

Entä mikä yhteys palvelumuotoilulla (Service Design) ja muotoiluajattelulla (Design Thinking) on? Design Thinking on palvelumuotoilijalle työkalu ja tapa ajatella. Palvelumuotoiluhan yhdistää juuri muotoiluajattelun ja muotoilumenetelmät palveluiden kehittämiseksi. Palvelumuotoilussa voidaan myös käyttää iteratiivista lähestymistapaa ideoiden prototypoinnissa ja testauksessa.

Empatiaa ja innovointia

Menetelmänä Design Thinking on todella monipuolinen. Se on sekä johdonmukainen (auttaa pitämään projektin hanskassa), että käyttäjälähtöinen. Design Thinking voidaan nähdä prosessina, johon kuuluu niin empatiaa, ideointia, prototypointia kuin testaustakin. Esimerkkinä Stanford; Institute of Designin (d.school) prosessi, joka on seuraavanlainen; empathy-define-ideate-prototype-test. Sen lisäksi, että prosessi on johdonmukainen, on sille siis ominaista empatia, käyttäjälähtöisyys ja ymmärrys käyttäjästä.  Desing Thinking on menetelmänä ketterä ja iteratiivinen, joten jos jokin ei toimi voidaan se testauksen jälkeen unohtaa ja kohdistaa ideointi johonkin muuhun, tai jo opittua voidaan hyödyntää seuraavassa iteraatiossa.

Design Thinking – toimiva työkalu esimerkiksi muuttuvan maailman haasteisiin

Missä Design Thinking -ajattelua sitten voidaan hyödyntää? No, oikeastaan kaikessa, myös digitalisaatiossa, tai kuten Harvard Business Review -lehden artikkelissa todetaan Design Thinking -ajattelua löytyy kaikkialta, niin terveydenhuollosta, opetuksesta kuin julkiselta sektorilta. Törmäsin  vastikään (17.12.16) Talouselämä -lehdessä kirjoitukseen, jossa pohdittiin perinteisen strategiatyön roolia ja sitä, miten sekä yritykset että toimialat joutuvat ovat murroksessa, mutta käytössä olevat strategiatyön keinot eivät kuitenkaan ole enää ajantasalla. Artikkelissa todetaan myös, että kokoajan muuttavassa maailmassa tulevaisuuden suunnittelu ei ole helppoa ja on pystyttävä reagoimaan sekä nopeammin että rohkeammin. Design Thinking voi auttaa juuri tässä tarjoamalla nopeutta, ketteryyttä, rohkeutta ja asiakaslähtöisyyttä, eli kaiken sen, mitä tarvitaan strategiatyön päivittämiseen ja muutokseen sopeutumiseen.

Muotoiluajattelu ei siis ole vain pelkkään ajattelua, vaan ratkaisukeskeistä toimintaa ja käytännönläheistä tekemistä, yhdessä.

”Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”

-Steve Jobs

By |joulukuu 20th, 2016|