Olimme mukana järjestämässä Tarinasta tuotteeksi -työpajaa, jossa autoimme matkailualan yrittäjiä ideoimaan, muotoilemaan ja tuotteistamaan palveluitaan palvelumuotoilun keinoin. Ohessa vielä muutamia ajatuksia muotoilusta, matkailusta, tuotteistamisesta, palveluista ja työpajailusta.

Palveluilla ja matkailulla pyyhkii hyvin

Palveluista on jo puhuttu pitkään, ja palveluiden merkitys onkin edelleen kasvussa. 27.11.2017 julkaistun Nyt se tapahtui -artikkelin mukaan palveluiden rooli viennin osalta on merkittävä. Lisätietoa artikkelin taustalla olevasta tutkimuksesta löytyy tästä linkistä.
Vaikka kyseisessä artikkelissa keskitytäänkin enemmän teknologiayritysten osaamiseen, ei matkailun merkitystäkään jää tuloksellaan yhtään huonommaksi. Tilastojen mukaan Suomessa vuonna 2016 vieraili 7,7 miljoonaa ulkomaista matkailijaa ja vientiin rinnastettava matkailutulo ulkomailta oli lähes 4 miljardia euroa.

Kuinka matkailupalveluita tuotteistetaan palvelumuotoilun avulla?

Onnistuneen asiakaslähtöisen tuotteistamisen lähtökohtana on kyky ymmärtää asiakasta ja vastata asiakkaan tarpeisiin sekä toiveisiin.

”The more you engage with customer the clearer things become and the easier it is determine what you should be doing” – John Russell

Asiakasymmärryksen ohella tarvitaan itsetuntemusta, eli on tärkeää kartoittaa oma tarjonta, osaaminen, sidosryhmät, voimavarat ja mahdollisuudet, kuten tarinat tuotteistamisen apuna. Joskus voi olla vaikeaa nähdä uniikki ja räätälöitävä palvelu tuotteistettuna, mutta tarkoituksena ei olekaan tuotteistaa koko palvelua, vaan ne osat jotka ovat monistettavissa. Onnistuneessa tuotteistamisessa räätälöinti ja paketointi ovat tasapainossa. Matkailupalveluista puhuttaessa puhutaan usein elämyksistä ja matkailupalveluita tuotteistettaessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten ja millainen kokemus asiakkaalle luodaan.

Anna tilaa ja ohjaa – työpajan tunnelma

Usein kun tarkoituksena on innovoida, kehittää tai ajatella luovasti, niin uskallus puuttuu. Omiin ajatuksiin jäädään helposti jumiin tai ideoihin rakastutaan. Fasilitoidussa työpajassa ammattilainen auttaa aukaisemaan näitä lukkoja, antaa tilaa innovatiivisille ideoille ja auttaa poimimaan ideoista ne helmet, joita kannattaa viedä eteenpäin. Tarkoituksena on antaa ideoiden elää, mutta myös ohjata ideointia oikeaan suuntaan. Fasilitaattorin tehtävänä on rakentaa rento ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka ei aina ole se helpoin homma. Osallistujat voivat pelätä ideoiden varastamista tai kritiikkiä. Pelko on turhaa, sillä ideana on työstää omaa uniikki ideaa, saada kommentteja, ideoita ja vertaistukea muilta osallistujilta.