Toimimme palvelumuotoilun asiantuntijana hankkeessa, jossa yhdistettiin erilaisten toimijoiden osaamista. Kantava -hankkeen yhtenä tarkoituksena on luoda asiakaslähtöisen kehittämisen ja palvelumuotoilun työkirja metsäalan toimijoille. Yhteistyön tuloksena koottiin Asiakaslähtöisyys metsäpalveluiden kehittämisessä – työkirja, joka julkaistiin marraskuussa 2019.

Työkirjan kehittämisessä huomioimme niin kohderyhmän, metsäalan toimijoiden erityispiirteet, kuin metsäpalveluiden monimuotoisuuden. Tarkoituksenamme oli tarjota metsäpalveluiden parissa toimiville tahoille uusia näkökulmia ja työkaluja siihen, miten asiakaslähtöisen ajattelun ja palvelumuotoilun voi jalkauttaa osaksi arkea.

Työkirjassa esittelemme erilaisia kohderyhmälle sopivia menetelmiä/työkaluja, joita voidaan hyödyntää palvelun kehittämisen eri vaiheissa. Työkalut sopivat niin pienille kuin isoille toimijoille.

Työkirjaa olivat toteuttamassa:
TTS
Metsäkeskus
Maa- ja Metsätalousministeriö
Valokki Design Oy
Palvelupolkuja