KOULUTUSTYÖPAJAILU

– Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen osaksi omaa toimintaa –

Palvelu: Koulutustyöpaja + sparraus
Asiakas: Amis osaa -Muutoksen mahdollistajat -hanke
Ajankohta: Kevät 2019

Toimimme kouluttajana ja sparraajana Amis osaa – Muutoksen mahdollistajat -hankkeessa. Ideana oli tutustuttaa osallistujat palvelumuotoiluun ja asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen, sekä tarjota työkaluja, joita on mahdollista hyödyntää omassa toiminnassa ja oman toiminnan kehittämisessä.

Projektissa hyödynsimme myös yhteissuunnittelua ja vertaiskehittämistä (-oppimista). Kokonaisuuteen kuului koulutustyöpajat, sekä osallistujien käytännön tekemisen sparraaminen etänä.

Käytetyt menetelmät, työkalut:
Palvelumuotoilu, Design Thinking, Yhteissuunnittelu, Vertaiskehittäminen, Asiakaslähtöinen tuotteistaminen

Kommentteja:
”Mukava luennoitsija 🙂
”Konkreettinen tekeminen ja konkreettiset palvelumuotoilutehtävät auttavat sisäistämään prosessin ja näkemään sen vaikutukset kehittämisessä”
”Pieniä askelia, suuria muutoksia”