UUDEN PALVELUN KEHITTÄMINEN

– Palvelumuotoilukonsultointi ja fasilitointi –

Palvelu: Asiantuntijapalvelu; palvelun kehittäminen.
Asiakas: BusinessOulu
Ajankohta: Kevät 2018

Toimimme palvelumuotoiluasiantuntijana BusinessOulun työelämään ja yrittäjyyteen keskittyvässä hankkeessa, jossa työstimme työpajoissa uusia ja erilaisia toimintamalleja muun muassa työllistymiseen, yhteisöllisyyteen sekä työvoiman löytämiseen. Lisäksi teimme raportointia ja saatujen tietojen vertailua.

Työkaluina käytimme erilaisia palvelumuotoilun ja luovan ideoinnin työkaluja, jotka räätälöimme projektin tarpeisiin.

Projektin tuloksena
Uusia toimintamalleja toiminnan tueksi.