Ideointi ja digitaalisten palveluiden kehittäminen

Palvelu: Ideointi, kehittäminen ja työpajailu
Asiakas: DigiEPT-hanke
Ajankohta: Kevät 2020

Palvelumuotoilijamme toimi hankkeessa palvelumuotoilun asiantuntija. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi digitaalinen ympäristö nuorten, heidän vanhempiensa ja nuorten parissa työskentelevien käyttöön. Ympäristö tulee olemaan osa suurempaa, kaikille oululaisille nuorille suunnattua Nuorten Oulu -verkkopalvelua. Palvelun avulla välitetään tietoa nuorten elämän eri aihealueisiin liittyen, kerrotaan nuorille suunnatuista palveluista ja aktivoidaan ja ohjataan nuoria paikallisiin eri toimintoihin, jolloin nuoret löytävät mielekästä tekemistä ja elämänhallinnan keinoja. Nuoret ovat vahvasti mukana uuden ympäristön luomisessa.

Käytetyt menetelmät, työkalut:
Palvelumuotoilu, Ideointi, Fasilitointi, Yhteissuunnittelu, Vertaiskehittäminen

Asiakaspalautteita: