Työhyvinvointipalveluiden kehittäminen

Palvelu: Palvelumuotoilu, konseptointi ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen
Asiakas: Naturest Oy
Ajankohta: Kevät 2020

Konseptoimme ja tuotteistimme kevään 2020 aikana pohjoissuomalaiselle luontopalveluyritykselle palvelukokonaisuuden. Kehitimme yrityksen työhyvinvointipalveluiden kokonaisuutta palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisten tuotteistamisen avulla. Kehittämisen pohjalle keräsimme ymmärrystä palvelun käyttäjistä haastatteluiden sekä kyselyiden avulla. Suunnittelussa hyödynsimme palvelumuotoiluprosessin tuplatimanttia (tutki – määritä ja ymmärrä – kehitä – toimita) ja prosessin eri vaiheissa käytettiin niihin sopivia työkaluja, kuten, käyttäjäpersoonaa, palvelupolkua, sekä luovaa, ymmärrykseen pohjautuvaa ideointia, että ideoiden mallintamista tuotteistamalla. Prosessin lopputulos kiteytettiin konseptin muotoon.

Asiakaspalautteita:

”Haastavasta ajankohdasta huolimatta yhteistyö Palvelupolkuja Raisan kanssa sujui mainiosti. Etäyhteyksien kautta pidimme useita palavereita, joiden aikana prosessi eteni vaivattomasti. Aikataulut pitivät erinomaisesti ja ihmisenä Raisa oli helposti lähetyttävä. Yhden päivän pituisen työpajan aikana viimeistelimme yhteistyössä palvelukokonaisuuden. Voin lämpimästi suositella Palvelupolkuja!” – Rita Porkka, toimitusjohtaja, Naturest Oy.