Hupisaarten matkailullinen konsepti ja markkinointisuunnitelma

Palvelu: Palvelumuotoilu, konseptointi, ihmislähtöinen kehittäminen, tuotteistaminen, markkinointi
Asiakas: Luke – Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana -hanke
Ajankohta: Kesä -syksy 2021

Kehitimme ja ideoimme yhdessä käyttäjien, sidosryhmien ja palveluntarjoajien kanssa matkailullisen konseptin Oulun Hupisaarille palvelumuotoilun menetelmin. Konseptin lisäksi teimme myös markkinointisuunnitelman. Prosessin taustalla hyödynnettiin palvelumuotoilun tuplatimanttia, jossa kerätty tieto ja ymmärrys muotoiltiin matkailulliseksi konseptiksi ja markkinointisuunnitelmaksi.

Työkalut: Erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä, kuten työpajat, haastattelut, havainnointi, yhteiskehittäminen, benchmarkkaus, käyttäjäpersoonat, palvelupolut, kohderyhmäanalyysi ja tuotteistaminen

Linkki Luken julkaisuun: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551624

Asiakaspalautteita:

Hupisaarten palvelumuotoilukonseptin rakentaminen tapahtui hankkeessamme laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja heitä varten. Palvelupolkuja -toimiston kanssa oli miellyttävää työskennellä konseptin työstämisen alusta loppuun asti. Tehtävät hoituivat sujuvasti ajallaan ja itsenäisesti, mikä oli meille erittäin tärkeää. Olemmekin jo saaneet mukavaa palautetta alueen koemarkkinoinnista hankkeessa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti!

-Pauliina Louhi, Erikoistutkija, Luke