ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU

– Työpajat ja ideoiden sparraus –

Palvelu: Koulutustyöpajan suunnittelu ja fasilitointi
Asiakas: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Ajankohta: Kevät/Syksy 2018

Työstimme järjestötoimijoille suunnattuja palvelumuotoilukoulutuskokonaisuuksia yhdessä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenteen, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n, Kumppanuuskeskuksen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena oli innostaa järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisia ja henkilöstöä kehittämään omaa toimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Koulutuksen jälkeen osallistujille tuli tutuksi palvelumuotoilun peruskäsitteet, ajatusmalli, prosessi ja tärkeimmät menetelmät. Lisäksi jokainen osallistuja kykenee havaitsemaan oman toiminnan kehittämiskohteita, kehittää koulutuksessa työstämäänsä toimintamuotoa ja soveltaa palvelumuotoilua oman palvelun kehittämiseen. Koulutukset sisälsivät sekä teoriaa että käytännön työpajailua.

Projektin tuloksena
Uusia työkaluja toiminnan kehittämiseen.