Tapahtumien muotoilu ja tuotteistaminen palvelumuotoilun menetelmien

Palvelu: Koulutustyöpaja + sparraus
Asiakas: Tapahtumat matkailutuotteiksi – Asiakaslähtöistä tuotteistamista palvelumuotoilun menetelmin
Ajankohta: Syksy 2019

Toimimme fasilitaattorina ja sparraajana Tapahtumat matkailutuotteiksi asiakaslähtöisen tuotteistamisen -työpajassa. Koulutustyöpaja oli käytännönläheinen johdatus palvelumuotoiluun, käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen ja asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen palvelumuotoilun menetelmin, jossa yhdistettiin sopivassa suhteessa niin teoriaa kuin käytännöntekemistä. Koulutustyöpajan sisältö oli räätälöity nimenomaan matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämiseen Lappilaisten matkailutoimijoiden näkökulmasta. Kokonaisuuteen kuului koulutustyöpajan lisäksi osallistujien käytännön tekemisen sparraaminen etänä.

Käytetyt menetelmät, työkalut:
Palvelumuotoilu, Yhteissuunnittelu, Vertaiskehittäminen, Asiakaslähtöinen tuotteis