Project Description

Palvelumuotoilun työkirja metsäalalle

Julkaisu: Asiakaslähtöisyys metsäpalveluiden kehittämisessä – työkirja
Asiakas: Työtehoseura (TTS)
Ajankohta: Syksy 2019
Linkki työkirjaan

Palvelumuotoilijamme Raisa Maijala ja Tero Maijala toimivat palvelumuotoilun asiantuntijoina hankkeessa, jossa yhdistettiin erilaisten toimijoiden osaamista. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli luoda asiakaslähtöisen kehittämisen ja palvelumuotoilun työkirja metsäalan toimijoille.

Työkirjan kehittämisessä otettiin huomioon niin kohderyhmän, metsäalan toimijoiden erityispiirteet, kuin metsäpalveluiden monimuotoisuus. Työkirjan tavoitteena oli tarjota metsäpalveluiden parissa toimiville tahoille uusia näkökulmia ja työkaluja siihen, miten asiakaslähtöisen ajattelun ja palvelumuotoilun voi jalkauttaa osaksi arkea.

Työkirjaa olivat toteuttamassa:
Työtehoseura (TTS)
Metsäkeskus
Maa- ja Metsätalousministeriö
Valokki Design Oy
Palvelupolkuja

Käytetyt menetelmät, työkalut:
Palvelumuotoilu, Yhteissuunnittelu