Amis osaa

KOULUTUSTYÖPAJAILU - Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen tuotteistaminen osaksi omaa toimintaa - Palvelu: Koulutustyöpaja + sparraus Asiakas: Amis osaa -Muutoksen mahdollistajat -hanke Ajankohta: Kevät 2019 Toimimme kouluttajana ja sparraajana Amis osaa – Muutoksen mahdollistajat -hankkeessa. Ideana oli tutustuttaa osallistujat palvelumuotoiluun ja asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen, sekä tarjota työkaluja, joita on mahdollista hyödyntää omassa toiminnassa ja oman toiminnan

PPSOTU

ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU - Työpajat ja ideoiden sparraus - Palvelu: Koulutustyöpajan suunnittelu ja fasilitointi Asiakas: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Ajankohta: Kevät/Syksy 2018 Työstimme järjestötoimijoille suunnattuja palvelumuotoilukoulutuskokonaisuuksia yhdessä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenteen, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n, Kumppanuuskeskuksen kanssa. Koulutuksen tavoitteena oli innostaa järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisia ja henkilöstöä kehittämään omaa toimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti. Koulutuksen