OLEMME

PALVELUMUOTOILUN

DESIGNTOIMISTO

#PALVELUPOLKUJA

#OULU

TOIMINTAAMME

OHJAAVAT

ASIAKASYMMÄRRYS,

EMPATIA

JA

DESIGN THINKING

PALVELUMUOTOILU

ON

MEILLÄ

GEENEISSÄ!

PUHU ASIAKASTA!

ESIMERKKEJÄ TÖISTÄMME

PALVELUKONSEPTIT

Palvelukonseptoinnilla pystytään rakentamaan yhteinen näkemys palvelusta, kuten kenelle palvelu on tarkoitettu, mitä hyötyä siitä on, miten palvelua käytetään ja lopulta mitä resursseja tarvitaan kaiken tämän tuottamiseksi.

ASIAKAS: Ylivieskan kirjasto

Ohessa esimerkki siitä, kuinka ideoimme palvelukonseptin Ylivieskan kaupunginkirjastolle. Tämän palvelukonseptin tavoitteena oli lisätä lainausautomaatin käyttöä, vapauttaen henkilökuntaa muihin tehtäviin. Lisäksi palvelukonseptoinnissa ideoitiin myös sitä, miten varausten haku voitaisiin toteuttaa itsepalveluna ja miten palautusautomaatti voitaisiin sijoittaa tiloihin (tulevaisuudessa).

Palvelukonseptin suunnittelussa hyödynnettiin palvelumuotoiluprosessia (tutki – määritä ja ymmärrä – kehitä – toimita) ja prosessin eri vaiheissa käytettiin niihin sopivia työkaluja, kuten haastatteluita, havainnointia, samankaltaisuuskaaviota, protoilua, palvelupolkuja ja konseptointia.

PALVELUMUOTOILUTYÖPAJAT

Teemme erilaisia fasilitoituja palvelumuotoiluun ja ideointiin liittyviä teemoitettuja työpajoja. Varsinaisen työpajan lisäksi toimitamme raportin työpajassa syntyneistä ideoista ja mikäli tarvitset löydät meiltä myös työpajan jälkeisen jatkokehityksen ja konsultoinnin. Työpajat ja niissä käytetyt menetelmät valitaan aina tilaajan, kehitettävän palvelun ja kohderyhmän mukaan.

ASIAKAS: BusinessOulu

Toimimme palvelumuotoiluasiantuntijana BusinessOulun työelämään ja yrittäjyyteen keskittyvässä hankkeessa, jossa työstimme työpajoissa uusia ja erilaisia toimintamalleja muun muassa työllistymiseen, yhteisöllisyyteen sekä työvoiman löytämiseen. Lisäksi teimme raportointia ja saatujen tietojen vertailua. Työkaluina käytimme erilaisia palvelumuotoilun ja luovan ideoinnin työkaluja.

ASIAKAS: Etno / Oikeusministeriö

Toteutimme Etnon, Pohjois-Pohjanmaan Ely:n ja Oikeusministeriön kanssa palvelumuotoilutyöpajan, joka keskittyi Sote-palveluiden ideointiin asiakaslähtöisesti maahanmuuttajien näkökulmasta. Työpajaa varten räätälöintiin sopivat työkalut, lisäksi pidimme johdatuksen palvelumuotoiluun ja asiakaslähtöiseen ajatteluun, sekä autoimme työpajan tulosten jatkojalostamisessa.

”Hyvä kokonaisuus, joka antoi avaimia oman liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun.”

”Hyvää oli todellinen kehittämiskohde, jota pienryhmässä työstettiin”

”Sain hyvää tietoa palvelumuotoilusta ja miten voin hyödyntää menetelmää esim. työssäni.”

”Työpaja oli selkeä ja omakohtaisten tuotteiden miettiminen toi palvelumuotoilun lähemmäksi konkreettista toimintaa”

PALVELUMUOTOILUKOULUTUKSET

Koulutamme asiakkaitamme palvelumuotoiluun, ideointiin sekä Design Thinking -menetelmiin, ja siihen kuinka näistä saadut ’Ahaa’- elämykset saadaan käytäntöön. Räätälöimme koulutusten sisällön tilaajan tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Koulutuksemme sisältävät sopivassa suhteessa teoriaa ja käytännössä kokeilemista. Lähestymme palvelumuotoilua hyvin käytännönläheisesti, pyrkien aina auttamaan koulutukseen osallistujia hyödyntämään palvelumuotoilua ajatusmallina, menetelmänä ja työkaluna omassa toiminnassaan.

Löydät meiltä kansainvälisen (Service Design Network) palvelumuotoiluverkoston akkreditoiman palvelumuotoilukouluttajan.

ASIAKAS: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Olemme työstäneet järjestötoimijoille suunnattuja palvelumuotoilukoulutuskokonaisuuksia yhdessä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenteen, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n, Kumppanuuskeskuksen kanssa. Koulutuksen tavoitteena on innostaa järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoisia ja henkilöstöä kehittämään omaa toimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti. Koulutuksen jälkeen osallistujille on tullut tutuksi palvelumuotoilun peruskäsitteet, ajatusmalli, prosessi ja tärkeimmät menetelmät, ja jokaisella osallistujalla on valmiuksia havaita oman toiminnan kehittämiskohteita, kehittää koulutukseen valitsemaansa toimintamuotoa ja soveltaa palvelumuotoilua oman palvelun kehittämiseen. Koulutukset sisälsivät sekä teoriaa että käytännön työpajailua.

ASIAKAS: Avartum Instituutti Oy

Palvelumuotoilu ja digitaalinen markkinointi -koulutus. Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat käyttäjälähtöiseen palvelumuotoiluun ja sen hyödyntämiseen niin palvelujen innovoinnissa kuin suunnittelussakin. Toimimme koulutuskokonaisuuden palvelumuotoilukouluttajana. Koulutuskokonaisuus sisälsi teoriaa ja käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla osallistujat pääsivät kokeilemaan palvelumuotoilua ja kehittämään omaa kehittämishankkeitaan.

JULKAISUT JA ARTIKKELIT

Palvelumuotoilijamme Raisa Maijala ja Tero Maijala kirjoittavat Ratkes ry:n jäsenlehden työelämäpainoitteisessa numerossa (2/2018) empatiasta ja kuinka sitä voidaan kehittää työelämässä palvelumuotoilun keinoin.

Vuonna 1995 perustetun Ratkes ry:n tavoitteena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön ja terapian tuntemusta, sekä arvostusta että niistä kiinnostuneiden ihmisten välistä yhteistyötä.

KYSY LISÄÄ!

info@palvelupolkuja.fi