Toimintamallin kehittäminen – Palautekysely työpajoista

Tutustu kyselylomakkeeseen ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kun olet vastannut koko kyselyyn, lähetä vastaukset eteenpäin painamalla kyselyn lopussa olevaa Lähetä vastauksesi -painiketta. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa seuraavien työpajojen kehittämiseen ja räätälöimiseen.