ASIAKASYMMÄRRYS

Asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen voi olla vaikeaa, mutta vielä vaikeampaa on yhdistää tuo ymmärrys ja palvelukokemus liiketoimintaan. Palvelumuotoilun avulla voidaan muodostaa kuva asiakkaiden palvelupoluista, havaita uudenlaisia mahdollisuuksia ja suunnitella toimivia palveluja käytännönläheisesti.

Suunnitteluprosessissa tyypillisesti osallistetaan myös henkilöstö mukaan ideoimaan, esimerkiksi erilaisten työpajojen kautta. Palvelumuotoilulle on ominaista yhdessä suunnitteleminen ja tekeminen.

MUOTOILEMALLA PARHAAT PALVELUT

PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN JA KONSEPTOINNIT:

 • KONSEPTOINTI

 • TUOTTEISTAMINEN

 • ASIAKASYMMÄRRYS

Kun palvelu tuotteistetaan asiakaslähtöisesti, saadaan rakennettua kokonaisuus, jossa tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeille ihmisille ja organisaation resurssit pystytään suuntamaan niihin oikeisiin asioihin ja tuotantoprosessia on mahdollista virtaviivaistaa. Palvelumuotoilu tarjoaa tuotteistamiseen niin asiakaslähtöisen ajattelutavan, systemaattisen lähestymistavan kuin erilaisia luovia, muotoilusta tuttuja työkaluja.

Asiakas- ja liiketoimintaymmärryksen avulla palvelumuotoilijamme rakentavat palveluista palvelumuotoiltuja konsepteja ja asiakaslähtöisesti tuotteistettuja tehokkaita kokonaisuuksia.

PALVELUIDEN KOKONAISVALTAINEN KEHITTÄMINEN:

 • PALVELUMUOTOILU

 • PALVELUSUUNNITTELU

 • DIGIMUOTOILU & UX

 • KUNTOTARKASTUKSET

Palvelua ja toimintaa kehitettäessä kannattaa muistaa, että asiakaskokemus on kokonaisvaltainen, moniaistillinen ja monikanavainen. Palvelua rakennettaessa täytyykin ottaa huomioon niin asiakaslähtöisyys, (liike)toiminnan kehittäminen, kuin tunteet, toiminta, kokemukset kuin eri aistitkin. Me autamme sinua muotoilemaan palveluistasi ja toiminnoistasi kokonaisvaltaisia ja johdonmukaisia, eri osatekijät huomioon ottaen.

PALVELUMUOTOILUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

 • KONSULTOINTI

 • FASILITOINTI

 • TYÖPAJAT

 • SPARRAUS

 • KOULUTUKSET

Meiltä saat palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut aina sparrauksista työpajoihin. Räätälöimme asiantuntijapalvelun juuri sinun tarpeisiin sopivaksi. Esimerkiksi teemoitettujen työpajojen avulla voidaan osallistaa eri sidosryhmät mukaan kehittämiseen. Toteutamme myös erilaisia palvelumuotoilu- ja innovointikoulutuksia, yrityksien ja yhteisöjen tarpeisiin.

KYSY LISÄÄ!

info@palvelupolkuja.fi