Project Description

TOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN

– Palvelukonseptin rakentaminen –

Palvelu: Palvelukonsepti ja graafinen ohjeisto
Asiakas: Suomen Monikkoperheet ry
Ajankohta: Syksy 2018

Kehitimme Suomen Monikkoperheet ry:n tarjoamaa Monikkoperhevalmennusta ja ideoimme kuinka monikkoperhevalmennuksesta voitaisiin rakentaa selkeämpi ja monistettavampi palvelukokonaisuus. Kiinnitimme konseptoinnissa huomiota muun muassa valmennuksen rakenteeseen, sisältöön, viestintään, markkinointiin, tarinaan ja brändäykseen, sekä pyrimme yhtenäistämään näistä monistettavan mallin myös muille paikkakunnille.

Mukaan kehittämiseen otettiin asiakkaita sekä organisaation edustajia. Osallistimme asiakaita ja ohjaajia työpajojen ja haastatteluiden kautta. Lisäksi havainnoimme, kuinka valmennus tällä hetkellä on järjestetty osallistumalla valmennukseen. Konseptissa hyödynsimme myös jo tehtyä tutkimustietoa, sekä lähestyimme jäsenistöä Facebook -kyselyllä.

Konseptia työstettiin palvelumuotoiluprosessia (tutki – määritä ja ymmärrä – kehitä – toimita) hyödyntäen. Työkaluina tässä projektissa käytettiin niin desk research -menetelmää, haastatteluja, havainnointia, palvelupolkuja, sidosryhmäkarttoja, käyttäjäpersoonia, konseptointia ja visualisointia.

Projektin tuloksena
projektiyhteenveto (.ppt), konseptisuunnitelma, visuaalinen ohjeisto, kehityspolku (roadmap), palvelun brändäys ja samankaltaistaminen sekä konkretisointi visualisoimalla

Tiesitkö?
Palvelukonseptoinnilla pystytään rakentamaan yhteinen näkemys palvelusta, kuten kenelle palvelu on tarkoitettu, mitä hyötyä siitä on, miten palvelua käytetään ja lopulta mitä resursseja tarvitaan kaiken tämän tuottamiseksi.